Øvingslokaler

Korpset disponerer følgende rom ved skolen:

  • Gymsalen
  • Aulaen
  • Korpsrommet
  • Bomberommet
  • Musikkrommet
  • Skolekjøkkenet

Det vil antagelig bli noen endringer etterhvert som ombyggingen av skolen ferdigstilles, dette vil informeres om så snart det foreligger informasjon.