Om korpset

Tonsenhagen skolekorps er et tradisjonsrikt og hyggelig korpstilbud til barn ved Tonsenhagen barneskole i Oslo. Korpset består av ca. 60 medlemmer fordelt omtrent likt på en musikantdel og en drilltropp. Sammen fremmer disse spille- og drilleglede for barn på alle alderstrinn ved skolen. Korpset opptrer årlig i flere sammenhenger lokalt på Tonsenhagen/Årvoll, såvel som i sentrum på 17. mai når det er mulig. Videre deltar korpset på flere årlige seminarer og konkurranser – herunder norgesmesterskap og ØM i drill. Korpset er en svært sosial arena som knytter både elever og foreldre sammen, gir positive utfordringer og mange gode minner. Foruten det årlige 17. mai arrangementet og loppemarkedet arrangeres det hyggelige og opplevelsesrike korpsturer i inn- og utlandet 1-2 ganger i året. Korpset drives etter frivillighetsprinsippet med så lite dugnadsarbeid som mulig, og er en lærerik, morsom og mangesidig fritidsaktivitet som også verdsettes utenfor skolen.

Korpset har gode instruktører som henter ut det beste i medlemmene. Det er individuelle instruktører i slagverk og messing, såvel som for de forskjellige drillgrenene (drilldans, flagg, Traditional Majorettes, m.fl.). Korpset er inndelt i tre nivåer etter erfaring og ferdighet:

  • Junioraspirant. De nyeste aspirantene.
  • Senioraspirant. De som har spilt litt lenger. Er rekrutter til hovedkorps/drilltropp.
  • Hovedkorps/drilltropp. De mer erfarne som representerer korpsets beste ferdigheter.

Musikantene har individuell undervisning én gang i uken og samspill én gang i uken. Drillerne har trening én til to ganger i uken avhengig av nivå og satsingsområde – da også individuelt og samlet.

 

 

Hits: 3799