Instrumentvedlikehold

VEDLIKEHOLD AV TROMPET/KORNETT

Vedlikeholdsutstyrsoversikt

  • Mild såpe (f.eks. Sunlight eller Lano)
  • Fleksibel børste (Engelsk: Flexi Cleaner) til innvendig rengjøring av bøyler og rør
  • Munnstykkebørste (Engelsk: Mouthpiece Brush)
  • Myk klut (Engelsk: Soft Cloth) som ikke riper, til bruk ved avtørking av instrumentet, eller etter vask.
  • Ventilolje (Engelsk: Valve Oil) for smøring av selve ventilene

Spør i en musikkforretning om du er usikker. Det er også mulig å få kjøpt vedlikeholdssett til de fleste instrumenter.

For at instrumentet skal fungere godt og vare lenge er det nødvendig  med jevnlig stell og vedlikehold. Ta en skikkelig rengjøring av hele instrumentet ca. annenhver måned. Uansett bør du vaske og smøre instrumentet før du pakker det ned før ferien. Rengjør munnstykket hver uke. Tørk av instrumentet med en myk klut etter hver gangs bruk. Hvis munnstykket setter seg fast så du ikke får det ut, ta kontakt med materialforvalteren – ikke prøv med tang eller annet verktøy.

Vask av instrumentene

Ta ut alle bøyler. Hvis bøylene sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.

Ta ut ventilene. Skru av bunnskålene på ventilhuset. Ikke bruk tang. Ventilene er vanligvis merket med et tall (nummer). Nr.1 er nærmest munnstykket. Hvis de ikke er montert i nummerert rekkefølge må du legge dem slik at du husker rekkefølgen når du skal sette sammen instrumentet igjen. Det er viktig at rett ventil står i rett ventilhus. OBS: Roterende ventiler skal ikke demonteres.

Legg instrumentet og delene (unntatt ventilene) i lunkent vann (vannet skal være slik at du selv kunne ha badet i det). Du kan også bruke en mild såpe (f.eks. den gode gamle Sunlight-såpen). Bruk ikke for mye såpe – da kan det være vanskelig å få bort alle såperestene i instrumentet. Legg ikke ventilene i vann, men skyll av dem under springen slik at det ikke kommer vann inn i ventilen. (Det er et hull i bunnen av hver ventil.) Ta av ventilfilten slik at den ikke blir våt, da kan den bli hard slik at instrumentet bråker når du spiller. Se eget skriv om vedlikehold av ventiler.

Vask instrumentet og bøylene innvendig med en fleksibel børste.  I ventilhuset kan du bruke en egen ventilhusbøste. Vask instrumentet utvendig med en myk klut. Til munnstykket bruker du en munnstykkebørste.

Skyll instrumentet og alle delene med lunkent vann slik at du får bort såperestene.

Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet eller slår borti noe slik at du skader instrumentet. Vær spesielt forsiktig med ventilene – en liten bulk kan  gjøre instrumentet ubrukelig.

Smør bøylene med bøylefett og sett disse tilbake på rett plass. Smør ventilene med ventilolje og pass på at også disse kommer på rett plass.

Da skal instrumentet være klart til bruk igjen.

PS. Husk at det er mulig å koke munnstykket hvis du ønsker å få dette helt rent og fritt for bakterier. Dette gjøres ved å ha munnstykke i en kjele vann på kofyren og deretter koke det opp, enkelt og greit.

Kilde: Blåseverkstedet

 

Hits: 773