Klasser og aldersgrupper i korpsdrill

Klasser

Tonsenhagen drill tilbyr drillere som har drillet i ett år eller lengre program i følgende klasser:

 • solo drilldans
 • drilldans duett
 • drilldans tropp
 • solo X strut
 • solo 1 baton
 • solo 2 baton
 • twirl duett
 • twirl team

Det første året tilbyr vi kun drilldans tropp.

Her er korte forklaringer på alle klassene våre:

Drilldans

Solo drilldans er et drill- og danseprogram koreografert etter selvvalgt musikk. Drill- og dansebevegelsene skal koreograferes i en sammenheng og skal uttrykke musikkens stemninger, tempi og tema. Programmet skal vise et godt utvalg av utøverens nivå og uttrykksevne, både drill- og danseteknisk. I klassen drilldans vektlegges dans kombinert med drillteknikk, og utøverens formidlingsevne innenfor valgt musikkstil.

I drilldans duett og drilldans tropp vektlegges i tillegg god bruk av formasjoner, bevegelse,  exchanges og samarbeid.

Solo X strut

Klassen solo X strut er en koreografi til en obligatorisk X strut marsjmelodi. Koreografien følger formasjonen X og skal vise variasjon, styrke, balanse og god kontroll med kropp og stav. Dette gjøres ved bruk av ulike hopp, lunge, piruetter, positurer, spark, kombinasjoner og stavbevegelser. Kast er ikke tillatt, da staven må være i kontakt med hånden gjennom hele koreografien. Denne klassen er kun solo, det er ingen klasser for duett eller tropp X strut.

Koregrafien følger formasjonen X.
Solo 1 og 2 baton, twirl duett og twirl team

Solo 1 baton er et program koreografert til fast musikk. I denne klassen er det ikke fokus på musikktolkning eller bruk av kostyme og elementer i koreografi som skal fortelle en historie. Drillmomentene skal koreograferes i en sammenheng og vise et godt utvalg av utøverens nivå innen drillteknikk.

Solo 2 baton: som 1 baton, men med to drillstaver. Begge stavene skal være i bevegelse gjennom hele programmet, med så mange kombinasjoner som mulig.

Twirl duett og twirl team: som 1 baton, og bør i tillegg inneholde god bruk av samarbeid, formasjoner, bevegelse og exchanges.

Her fremfører Susann Stave og Mathias L. Eliassen twirl duett under VM i 2015. Susann er en av Tonsenhagens instruktører og Mathias har vært instruktørvikar:

Solo 1 baton, solo 2 baton, solo X strut, twirl duett og twirl team er alle klasser som har fast, obligatorisk musikk. Her kan du høre musikken til disse klassene: Mappe med drillmusikk >

Denne artikkelen er et utdrag og en forenkling av teksten Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser som ligger på Norges Musikkorpsforbunds nettsider (10.11.19) >

Det nye retningslinjer for drillkonkurranser fom drillsesongen 2019/2020. Her er en oppsummering over endringene.

Aldersinndeling

I korpsdrill gjelder følgende aldersinndeling:

 • Aspirant: fom 6 år
 • Juvenile: 8-10 år
 • Preteen: 11-13 år
 • Junior: 14-16 år
 • Senior: 17-20 år
 • Adult:  fom. 21 år.

For våre klasser gjelder alderen utøveren har 31. desember i konkurranseåret. Aldersoversikten over  gjelder for soloer. For duetter gjelder sammenlagt alder og for troppsprogrammene gjennomsnittsalder. Du finner fullstendige retningslinjer for aldersinndeling på Norges Musikkorpsforbunds nettsider (10.11.19) > 

Det nye retningslinjer for aldersinndelingen i drillkonkurranser fom drillsesongen 2019/2020. Her er en oppsummering over endringene.

Hits: 306