Loppemarkedet er avlyst

Loppemarkedet 14. og 15. mars er dessverre avlyst

Dette er gjort i henhold til forbudet mot arrangmenter med mer enn 50 deltakere gitt av helsemyndighetene i forbindelse med Korona-utbruddet. Vi arrangerer loppemarkedet så snart det lar seg gjøre.

Hits: 225