For deg som vil bli med

Ønsker du å bli med? Kontakt oss:

For musikanter:
Musikantleder Elisabeth Strålberg, tlf. 480 50 543
E-post: elisabeth.stralberg@getmail.no

For drillere:
Drilledere Liv T. L. Olsen: 986 25 618 og
Irene Mogensen: 481 50 824
E-post: tonsenhagendrill@outlook.com

Snarvei: Registrering og betaling for både musikanter og drillere gjøres her.

Korps er gøy! Tonsenhagen skolekorps er i tillegg en særdeles hyggelig samling mennesker som alle bidrar på sin måte til å skape et sosialt og lærerikt miljø hvor man blir godt kjent med barn i andre klasser og klassetrinn. Som forelder får man også en fin mulighet til å bli kjent med andre foreldre og kan utveksle erfaringer og utvide eget nettverk. Les mer om korpset her.

For deg som vil bli med har vi samlet en del vanlige spørsmål og informasjon vi håper kan være til nytte nedenfor:

Hvordan melder man seg på?

Korpsåret begynner samtidig med skoleåret om høsten, men det er opptak til korpset allerede i mai måned. Da er det opptaksdager hvor man kan prøve instrumenter og prøve-drille, alt etter hva man ønsker. Påmelding skjer på opptaksdagene eller evt. ved å gi beskjed til korpsleder eller drilleder om at man ønsker å delta. Tidspunkter for opptaksdag formidles i eget innlegg og i aktivitetskalenderen her på tonsenhagenskolekorps.org.

Kan alle være med?

Alle er hjertelig velkomne til å være med – uansett hvilket klassetrinn de går i når de begynner. Ved opptak av spesielt store kull kan det bli satt opp en ventelisteordning slik at instruktørene får et forsvarlig antall i gruppene sine. I slike tilfeller er det gjerne de eldste deltagerne som går foran de aller yngste. Korpset strekker seg så langt som mulig for at alle som vil skal få bli med.

Sønnen/datten min vil spille trommer/trompet/etc. – hvordan tildeles instrumenter?

Instrumenter tildeles i utgangspunktet etter første mann til mølla prinsippet – og etter hvilke instrumenter som til enhver tid er ledige.

Hvor ofte er det aktiviteter utenom skole/aktivitetsskole?

Det er 2-3 større arrangementer i løpet av et år, i tillegg til de 1 korpstur og evt. noen mindre spillejobber.

Hva koster det?

Kontingenten per halvår er todelt. Medlemsavgiften er på kr 1600 per halvår og er lik for alle medlemmer, både drillere og musikanter. I tillegg kommer en instruksjonsavgift på kr 500 for musikantaspirantene ,og på 1000 kr for musikantene i hovedkorpset.

Det gis kr 200,- i søskenmoderasjon for barn 2 og 3. Kontingenten betales ved registrering. Det kan du gjøre her. Når du har betalt første gangen får du faktura automatisk neste semester. Har du efaktura kan du bestille dette i nettbanken din.

Har du redusert betaling på AKS på grunn av lav inntekt, kan du også få reduksjon i kontingent. Ta kontakt med korpsets styreleder hvis dette gjelder deg.

Hvor mye jobb er det for meg som forelder?

Som forelder forventes det at du bidrar et par helger i året av tiden din – da særlig ifbm. gjennomføring av korpsets større arrangementer, som. f.eks. loppemarkedet. Utover dette er det å bidra til å skape rom for at barnet ditt kan øve på instrument/drill, og ellers støtte opp om barnets deltakelse. Det gjennomføres som oftest noen mindre konserter i løpet av året som det er hyggelig om du blir med på som publikum.

Når og hvor ofte er det øving?

Øving, trening og samspill finner sted 1-2 ganger i uken, i all hovedsak på onsdags ettermiddager. For noen få er det lagt øvinger på mandagen, mens drillen trener onsdager og torsdager (avhengig av program og nivå).

Øvingen kolliderer med aktivitetsskolen – hvordan fungerer det?

Øving for junioraspirantene kan finne sted innenfor Aktivitetsskolens åpningstid. Aktivitetsskolens ansatte sørger for at barna pakker sakene sine og går over til øvingslokalene. Dermed kan du som forelder evt. hente barna etter ferdig korps- eller drilløving uten å måtte møte opp tidligere pga. korpsdeltagelsen.

Hvordan er det med utstyr?

Korpset stiller med instrumenter, drillstaver og nødvendig utstyr for å delta i valgt aktivitet.

Hvordan er det med uniformer?

Korpset har uniformer og korpsgensere, vesker, noteklyper, osv. til rådighet. Enkelte deler av uniform og treningstøy må imidlertid enten leies eller skaffes til veie av den enkelte – dette gjelder særlig for drillen. Innkjøp av nye uniformsdeler sponses med omtrent 50% såfremt utstyret leveres inn til korpset når medlemmet ikke lenger har bruk for det, slik at dette evt. kan leies ut videre. Nærmere spesifikasjon av utstyr og uniformer finner du her.

Hvor finner øving/trening sted?

Korpset disponerer flere rom på skolen etter skoletid som benyttes fast av de forskjellige øvings/treningsdetagerne. Drillen trener i gymsalen, slagerne på  bomberommet, m.m. Se egen oversikt under “Om korpset > Øvingslokaler“.

Hvem leder korpset?

Korpset har et styre bestående av 9 personer med forskjellige ansvarsområder. Se oversikt under “Om korpset > Kontaktinformasjon“.

Mitt barn har spesielle behov – hvordan ordner vi det?

Alle barn ved skolen er velkomne til å delta i korpset. Ta kontakt for å diskutere hvordan vi sammen kan gjøre korpsdeltagelse til den positive og gledelige erfaringen det skal være.

 

Har du spørsmål du ikke finner svar på. legg igjen en kommentar eller send en mail til info [ @ ] tonsenhagenskolekorps.org

Hits: 5097