Årshjulet

Korpsets aktiviteter følger omtrent samme plan hvert år. Innimellom er det nye aktiviteter, men i hovedsak fordeler aktivitetene seg slik som på “Årshjulet” nedenfor. Se aktivitetskalenderen for konkret informasjon om kommende aktiviteter, som f.eks. hvor vi skal reise på den årlige korpsturen.

 

Hits: 748